Menu

Världens första ubåt

Olika farkoster för att kunna förflytta sig under vatten börjar i Europa beskrivas mot slutet av 1500-talet. Karl V ska 1562 i Toledo ha bevittnat en uppvisning där två män dök under ytan flera gånger utan att bli blöta och dessutom hade en fackla sot5r9jvu8ir0g2jexlnlim inte slocknade. Exakt vad för utrustning männen hade, framgår dock inte.

Önskan att kunna färdas under vatten – liksom önskan att flyga genom luften – går mycket längre tillbaka än så i mänsklighetens historia. Det finns avbildningar från antiken av män som använder ihåliga vasstrån och andra hjälpmedel för att antingen jaga under vatten, eller för olika militära tillämpningar. Aristoteles hävdar t. ex att Alexander den store använde dykare 332 år före kristus. Vad som saknades var givetvis teknologi och vetenskap.

Den första konstruktionen som skulle kunna kallas ubåt och som man med säkerhet vet fanns, konstruerades av en holländare i engelsk tjänst, en uppfinnare och vetenskapsman vid namn Cornelis Drebbel. Året var 1620. Mot mitten och slutet av 1700-talet, tog utvecklingen fart igen, med en mängd idéer och patent på undervattensfarkoster. Den amerikanska ubåten “Turtle” var 1776 första med två saker. Dels att den använde propeller, och dels att den kunde manövrera självständigt. Ubåten hade dock bara plats för en person, och tillverkades förmodligen aldrig. Alltför många uppfinningar och upptäckter låg ännu i framtiden, varför det skulle dröja nästan 100 år innan utvecklingen av ubåtar på allvar gick vidare.

1864, mot slutet av USA:s inbördeskrig, blev konfederationens ubåt H. L. Hunley först i världshistorien med att sänka ett fiendeskepp, slupen USS Housatonic. Lyckan blev dock kortvarig, då H. L. Hunley också gick under, möjligen för att den befann sig för nära den exploderande torpeden.

Under de båda världskrigen på 1900-talet blev ubåtar viktiga komponenter i krigsföringen, och utvecklingen gick i ett raskt tempo. De atomdrivna jätteubåtar vi ser idag är ett arv från kalla kriget. De används sällan eller aldrig i krig, men är en viktig del i supermakternas arsenaler.