Menu

Kriget under ytan

Andra världskriget innebar, som så många andra krig, att utveckling av krigsmateriel påskyndades exponentiellt. På väldigt kort tid gällde det för flera inblandade staterohio-class att förbättra befintliga teknologier och idéer – alltifrån flygplan till automatkarbiner till fallskärmar. Ubåtar var inget undantag.

Haagkonventionerna, som anger reglerna för hur man ska uppföra sig i krig, stipulerar att ubåtar måste ge icke-krigsförande fartyg, som handelsfartyg eller andra transporter, en varning innan man attackerar. Detta för att besättningen åtminstone ska ha en chans att sätta sig i säkerhet. Efter att nazityskland misslyckats med att inta England, slutade dock Kriegsmarine, namnet på den tyska marinen under andra världskriget, att tillämpa några sådana regler. De gav sig på fartyg från fiendenationer utan urskiljning eller förvarning och använde sig ofta av den så kallade vargflockstaktiken, d v s att flera ubåtar gav sig på samma fartyg.

Liksom ubåtarna utvecklades i rasande tempo, så förbättrades även anti-ubåtsvapnen på samma sätt. Sonar (sound navigation and ranging) utvecklades så att det blev mycket lättare att upptäcka och attackera ubåtar. Sjunkbomber och torpeder förfinades och förbättrades även de. Slaget om Atlanten pågick i princip från 1940 till krigets slut och efter att Tyskland 1941 förlorat slagskeppet Bismarck, ägde de allierade i princip ytan av havet. Ubåtarna från Kriegsmarine skulle dock visa sig svårare att besegra. Vid slutet av kriget hade nästan 3.000 allierade fartyg sänkts av torpeder från tyska ubåtar. Den absoluta majoriteten av dem var handelsfartyg.

Svenskar kanske mest förknippar U-båtar och andra världskriget med det grymma öde som drabbade ubåten HMS Ulven. Det var en svensk ubåt av draken-klass som tjänstgjorde i svenska flottan från 1931 till 1943, då den försvann spårlöst utanför Marstrand. Det skulle dröja nästan en hel månad innan vraket av ubåten hittades. Den hade med största sannolikhet gått på en tysk mina och omedelbart gått under, man och allt.