Menu

Hur fungerar djupvattensubåtar?

Generellt är ubåtar byggda för att användas under vattnet. De ska kunna åka smidigt under vattnet utan att vatten läcker in och i en relativt hög fart. Beroende på modell klarar de av olika djup. Till exempel miniubåten Trieste klarade av att gå drygt 10.000 meter ner i värdens djupaste plats, Marianagraven år 1960. Trieste var den första ubåtsmodellen som klarade av att gå så djupt utriton-3300-3-submarine-courtesy-triton-subsnder vattnet. Numera har djupvattensubåtar utvecklats till att de klarar av att gå djupare ned i havet.

Djupvattensubåtar används främst inom flottan men också forskningen. De har varit mycket till nytta för forskningen då de flesta andra ubåtar inte klarar av trycket under vattnet när de behöver ta sig djupare. Med djupvattensubåten kan de utforska havets djupaste delar och bland annat förstå vilka organismer som lever där och hur de klarar sig.

Det finns olika typer av djupvattensubåtar och de är bland annat till forskning samt bevakning men det finns också djupvattensubåtar som används för räddning. De används till exempel för att rädda sjunkna ubåtar eller skepp och viktigt material som sjunkit ned i havet. Dessa ubåtar är dessutom utrustade med olika kammare vilka kan användas vid fara. Detta har lett till debatter om djupvattensubåtar är lämpliga för räddning eftersom det inte finns tillräckligt med kamrar. Det innebär att om problem hade uppstått under ett uppdrag skulle de ombord inte haft någonstans att fly.

Djupvattensubåtar drivs på batterier och av denna anledning kan de bara användas under en begränsad tid. Av denna anledning har planer funnits på att byta ut systemet till att använda ett liknande system som flygplan använder. Dock har bland annat kostnader och underhåll hindrat detta. Då alla djupvattensubåtar är beroende av skepp eller andra ubåtar menar experter att det är tillräckligt mycket för att de ska fortsätta användas som de är.