Menu

De första ubåtarna

Den första ubåten anses ha byggts av uppfinnaren och naturforskaren Cornelis van Drebbel. En farkost som roddes med 12 åror konstruerades av honom år1624. Han ska ha använt den för att färdas under vattnet. Flera år efter det försöktes en brittiskt fregatt sänkas med hjälp av en enmansubåt. Detta försök misslyckades, vilket ledde till att de fick förändra och förbättra funktionerna för enmansubåtar. Det var inte förrän år 1894, när en uss_alligator_0844401ubåt sänktes under det amerikanska inbördeskriget. Den konstruerades av ingenjören, Horace Lawson Hunley och var en niomansubåt, som fick en stångtorped att detonera i en nordstatsfregatt.

Vid slutet av 1800- talet börjades ubåtar byggas med goda manövrerings egenskaper. Thorsten Nordfeldt byggde och sålde ångdrivna båtar vid denna tiden. Detta såldes bland annat till Turkiet. Vid sekelskiftet uppfanns två typer av ubåtar som senare skulle utvecklas vidare. Dessa u-båtar var enkel och dubbelskrovs båtar. Enkelskrovs båten uppfanns av ingenjören John Filip Holland, och dubbelskrovsbåten av Maxime Laubeuf. De var både med elmotor för uläge och förbränningsmotor för ytläge.

I Sverige hette den första ubåten Hajen och byggdes i Stockholm år 1905. Den konstruerades av Carl Richardson och hade influenser från andra ubåtar runt om i världen. Båten togs dessutom i bruk år 1905. Ubåten efter det hette Hvalen. Hvalen byggdes i Italien år 1909 och var en dubbelskrovsbåt. Den kom också till att inspirera bolaget Kockums första ubåts-konstruktioner.

Internationellt kom ubåten att betyda mycket för länder och dess försvar. Under världskrigen, som bland annat sjöfartskriget på Atlanten och andra världskriget i stilla havet, hade den en stor betydelse. Då ubåtarna vid dessa tider hade kommit långt i utvecklingen fanns det till exempel attack ubåtar. Attackubåtarna hade torpeder och liknande för att anfalla fiendens fartyg. Det fanns också attackubåtar med speciell utrustning för jakt. Dessa heter jaktubåtar och hade samma grundfunktioner som attackubåtar, samt att de drevs av kärnenergi eller konventionellt maskineri.