Menu

Atomubåten genom åren

En atomubåt drivs med kärnenergi och det sker genom att använda mindre kärnreaktorer som energikälla. Atomubåtens egenskaper är stor uthållighet och hög fart under vattnet. Detta har gjort det till en idealisk bärare för kärnvapen. Det innebär också att den är perfekt för att uppehållas i skyddade ställen som polarområdena. Dessutom gör atomubåtens egenskaper det till att effektivare genomföra torpedanfall och spaning till skillnad från konventionella ubåtar. När det gäller operationer i begränsade vapakistan-angered-over-indias-weaponstten som Östersjön är atomubåten mindre till nytta då de har höga kostnader.

Utvecklingen för atomubåtar från den första ubåten inom Sovjetunionen och USA har gått fort. Det har använts och utvecklats under världskrigen och än idag utvecklas det. Inom andra länder som Sverige används ubåtar flitigt inom försvaret. Det används för att spana, bevaka och skydda mot potentiella fienden. Till skillnad från när ubåten kom används det numera av de flesta länderna för att skydda sina länder. När ubåten kom nyttjades mest under krig och för att hota fienden.

Den modernaste amerikanska ubåten har ett deplecement på 18 600 ton undervattnet och har turbinmaskineri om 44 000 kW. Det gör att medelfarten är mellan 30 till 40 knop. När det gäller vapenutrustningen består det av 24 Trident-robotar med en räckvidd av 4 400 km och fyra stycken 53 cm torpedtuber. Däremot var de ryska atomubåtarna världens största med 25 000 ton i undervattensläge.

Historiskt sätt var det första stridshandlingen med en atomubåt år 1982 när den brittiska Conquerer sänktes den argentinska kryssaren med torpeder. Detta var under Falklandskriget. De som dog uppgetts vara mer än hälften av de totala förlusterna under kriget. Kyssaren som var vid namn, ARA General Belgrano var i tjänst mellan 50 till 80- talet. Själva namnet på ubåten kommer från generalen, Manuel Belgrano. Ubåten var 185 meter lång, 18, 9 m bredd med fart på 32,5 knop.