Menu

Användningsområden för ubåtar

Användningsområdet för ubåtar är stort. Det är allt från forskning, offshoreverksamhet, försvar och nöje. Till en början hade de begränsade användningsområden som till exempel inom krig. De användes under världskrigen och till exempel under kalla kriget. De var till stor nytta eftersom ubåtarna var sohio-class-guided-missile-submarine-001våra att upptäcka under vattnet. Detta gjorde att länder kunde skydda sig mot fienden genom att “gömma” sig och bevaka området.

Inom forskning används ubåtar för att utforska havet. Det innebär att man forskar i havet på en djupare nivå genom att åka ner på djupet och bland annat bevaka ljudvågor och organismer. Ubåtarna är byggda för att samla olika bakterier, organismer av olika slag men också för dykning. Dykningar sker i syfte att till exempel hitta gömda grottor och oupptäckt liv under vattnet. Än så länge har dessa forskningsubåtar inte kunnat åka så djupt under vattnet eftersom trycket i djupare vattnet blir starkare ju längre ned man kommer. Det innebär att ubåtarna bara kan komma till ett visst djup för undvika att sprängas. Olika modeller av ubåtar kan nå olika djupt. Rekordet är dock en ubåt som nådde ända ner i Marianergraven, vilket är världens djupaste plats på nästan 11 000 m.

När det gäller ubåtar inom krig och försvar finns det en mängd av dem. En av dem är miniubåten som används i militära sammanhang vid specialoperationer inom fiendens territorium. De väger runt 15 till 150 ton och drivs av diesel, elektricitet eller batteri. När den drivs av batteri har den en begränsad operationstid. Miniubåtarna har på senaste tiden också fått stor användning inom havsforskning, underhållning av oljeplattformar, ubåtsräddning och fritidsändamål.

Ubåtar har också försökt att användas inom kommersiell transport men det har inte varit framgångsrikt. Det har inte varit framgångsrikt av anledningen att det inte har varit lönsamt för några parter. Under första världskriget försökte Tyskland transportera material från USA men det var mest i propagandasyfte.